Wie werken er in de kliniek

De oogartsen

De pathologen

De radiotherapeute

De paramedici

Het verpleegkundig team is zowel in het Erasmus MC als in het oogziekenhuis het eerste aanspreekpunt voor patiënten met een oogmelanoom. In beide centra wordt er gewerkt met een vast team. In beide centra zijn ook vaste optometristen betrokken bij het vooronderzoek tijdens de spreekuren.