ROMS

De Rotterdamse geschiedenis van de oculaire oncologie gaat ver terug. In 1963 publiceerden Harold E. Henkes en Willem A. Manschot, over de gevaren van biopsie van intraoculaire tumoren. Door Henkes, die lector was in het Oogziekenhuis en Manschot, die in 1969 als bijzonder hoogleraar werd aangesteld in het Academisch Ziekenhuis Dijkzigt Rotterdam, werd een vruchtbare voedingsbodem gelegd voor de oculaire oncologie.

In 1992 gaf prof. Paulus T.V.M. de Jong gehoor aan de wens van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam om een eigen universitaire afdeling op te richten. Vanaf die tijd werden patiënten met oogtumoren in beide centra behandeld, de nadruk lag op intraoculaire tumoren. Ook in het wetenschappelijk onderzoek werd intensief samengewerkt. Het basaal wetenschappelijk onderzoek werd in samenwerking met de afdeling Celbiologie & Genetica/ Klinisch Genetica onder bezielende leiding van Dr. Annelies de Klein opgezet. Dit leidde tot een stevig fundament voor internationaal onderzoek naar genetische afwijkingen in oogmelanomen.

Dr. Gré P.M. Luyten (oogarts) introduceerde samen met dr. Peter J. Nowak (radiotherapeut) in 1999 de gefractioneerde stereotactische radiotherapie als oogsparende behandeling voor grotere oogmelanomen. Vanaf die tijd is het Erasmus MC het enige ziekenhuis in Nederland dat patiënten met middelgrote tot grote tumoren oogsparend kan behandelen.

Vanaf de oprichting van het Rotterdam Oogmelanoom Studiegroep is de onderzoeksgroep van 1 PhD student en een part-time analist uitgebreid naar 5 PhD studenten, een vaste analist en een bio-informaticus. Daarnaast zijn er twee “dedicated” senior onderzoekers betrokken. Ook qua klinische zorg volgt uitbreiding van formatie, waarbij er niet alleen aandacht is voor melanomen (conjunctiva/iris en choroidea), maar ook perioculaire tumoren en lymfomen. Er zijn inmiddels 5 oogartsen betrokken bij de behandeling van tumoren en is er sinds 2016 erkenning van de NFU in de vorm van expertise-centrum voor oculaire oncologie. Eind 2019 wacht een volgende grote stap bij de behandeling van intraoculaire tumoren in de vorm van het nieuwe protonencentrum Holland PTC, waar ook onze patiënten behandeld zullen gaan worden.

Professor Hans Vingerling