Netwerken

De oculaire oncologie is onderdeel van het Erasmus MC Kankerinstituut. Daarnaast nemen wij deel aan meerdere ACE’s (Academic Center of Excellence), waaronder “DNA repair” en “Molecular biomarkers”. Momenteel zijn we met het protonencentrum bezig met de voorbereidende fase voor de implementatie van de protonenbehandeling in Nederland voor oogmelanoom patiënten.

Wij werken nauw samen met de patiëntenverenigingen. Stichting melanoom voor de oogmelanoom patiënten, waaronder het (M)Eye-buddy project, en de VHL patiënten- vereniging. Verder hebben wij meegeschreven aan de Soncos richtlijn a de oculaire oncologie. Daarnaast onderhouden we nauwe contacten met vereniging “Oog in oog” (onderdeel van het oogfonds), die opkomt voor belangen van patiënten met een oogprothese.

Binnen het onderzoek hebben we zowel nationale als internationale samenwerkingen.